Diller

Komisyonlar

Komisyonlar

 

Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN
Üye Prof. Dr. Raşit ZENGİN
Üye Prof. Dr. Oktay BAYKARA
Üye Dr.Öğr.Üyesi Hilmi ERTEN
Üye Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERDOĞAN

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 Prof.Dr.Ayşegül GÖKHAN
 Prof.Dr. Raşit ZENGİN
 Doç.Dr.İbrahim Enam İNAN
 Dr.Öğr.Üyesi Ünal İÇ
 Dr.Öğr.Üyesi Ömer YILAYAZ
 Dr.Öğr.Üyesi Hilmi ERTEN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Erasmus Komisyonu

Koordinatör Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERDOĞAN
Başkan Yrd. Arş.Gör.Dr.Ebru KÜKEY

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Farabi Değişim Komisyonu

Koordinatör Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERDOĞAN
Başkan Yrd. Arş.Gör.Dr. Ebru KÜKEY

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Erasmus Komisyonu

Koordinatör Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Haki PEŞMAN
Başkan Yrd.

Arş.Gör.Dr. Üzeyir ARI

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Farabi Değişim Komisyonu

Koordinatör Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Haki PEŞMAN
Başkan Yrd. Arş.Gör.Dr. Üzeyir ARI
 

 

AKTS Koordinatörü

 Arş.Gör.Dr.Ebru KÜKEY

 Arş.Gör. Şeyma AKSAKAL

 

MEVLANA Değişim Programı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gonca KEÇECİ
 
Dış Paydaş Komisyonu
Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN
Prof. Dr. Raşit ZENGİN
Prof. Dr. Oktay BAYKARA
Dr.Öğr.Üyesi Ünal İÇ
 

 

Türkçe